Vill du komma i kontakt med oss?

Kvalitetspolicy

Candeo är ett av de första skyltföretag som blev miljö- och kvalitetscertifierat. Det innebär att vi skall leva upp till högt ställda kvalitetskrav och att vi följer gällande lagar och förordningar på området vilket är en trygghet för våra kunder. Det betyder också att vi varje år skall göra en revision och se över våra rutiner. Då kan vi se resultatet av kvalitetsarbetet och vilka insatser som krävs till förbättringar.

Vår personal spelar en nyckelroll i detta arbete genom att ha en klar och väl underbyggd uppfattning om de kvalitetsmål som Candeo strävar mot och vilka resultat som förväntas. För att uppnå detta är god kompetens avgörande. Då kan man bygga upp ett engagemang och aktivt kan bidra till måluppfyllelsen både som individ och i samarbete med andra. De här kraven ställer vi också på våra leverantörer.

Komponenter och material som används i vår produktion skall minst uppfylla gällande regler och förordningar. Vi på Candeo och våra medleverantörer följer noga utvecklingen inom vårt verksamhetsområde och tar till oss av nya rön som presenteras.

Miljöpolicy

Candeos miljötänkande präglas av helhetssyn för samtliga produkter och tjänster som vi producerar. Kretsloppstanken och ett effektivt utnyttjande av de resurser som används är grundläggande för vår verksamhet. Detta uppnår vi genom att se till att det finns välutbildad personal både hos Candeo och hos våra medleverantörer. Personal, som i den dagliga verksamheten känner ett engagemang och inser vikten av miljöfrågor, förstår också vilka konsekvenser våra tjänster och produkter får för miljön i alla steg från idé till slutlig produkt.

Gällande lagar och förordningar inom miljöområdet utgör en självklar grund för vårt miljöarbete.

Effektiviteten och resultatet av vår miljöpolicy följer vi upp vid vår årliga revision. Det är vid dessa revisioner som vi kan göra en avstämning över hur väl vårt miljöarbete fungerar och vilka lärdomar som vi kan dra för att ständigt bli bättre.

Vår historia är viktig för oss… och därför även för er!

Candeo Skyltreklam grundades för över 30 år sen av Stefan Gustafsson och Lars Hellgren. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete och långvariga kundrelationer har vi utvecklats till ett stabilt företag med högsta kreditvärdighet. Det innebär att… när vi lovat något så håller vi det!

Varför välja oss

Vi anser att en skylt är aldrig bara en skylt – ett stort ansvar som vi tar på största allvar.
Vi tar in hela aspekten ifråga om: